Vesti

Atanasković-Božović prepoznata kao jedna od najboljih advokatskih kancelarija u Srbiji

19.05.2021

Atanasković-Božović sa ponosom objavljuje da smo od strane The Legal 500 prepoznati kao jedna od najboljih advokatskih kancelarija u Srbiji. Naša kompanija je rangirana u kategorijama zapošljavanja, komercijalnih, korporativnih i M&A i rešavanja sporova. Već 30 godina, Legal 500 analizira mogućnosti advokatskih firmi širom sveta, sa sveobuhvatnim istraživačkim programom koji se revidira i ažurira svake […]

 • ISKORAK U OBLASTI REGULISANJA KRIPTOVALUTA U SRBIJI Usvajanjem Zakona o digitalnoj imovini (,,Zakon”), čija primena počinje 29.06.2021. godine, Republika Srbija je odlučila da zakonski uredi tržište kriptovaluta. Zakon primarno uređuje dva oblika digitalne imovine – virtuelnu valutu i digitalni token, a takođe obavezuje i sva lica koja su se bavila uslugama povezanim sa digitalnom imovinom […]

 • Naša advokatska kancelarija Atanasković -Božović u saradnji sa Swiss-Serbian Chamber of Commerce 19. oktobra 2020. godine održala je webinar „Opportunities and Legal Challenges for Growing E-Commerce in Serbia“. Predavači na ovom webinaru su advokati naše advokatske kancelarije Atanasković -Božović,  Vuk Bozović, Miloš Atansković, Jelena Simić i Marko Mrvić, eksperti iz ove oblasti.

 • Naša advokatska kancelarija Atanasković – Božović u saradnji sa Francuskom-srpskom privrednom komorom, 24. septembra 2020. godine održala je webinar na temu „Rizici i obaveze prilikom pokretanja platforme za on-line trgovinu“. Pod uticajem COVID-19 krize i u Srbiji je došlo do porasta korišćenja platformi za elektronsku trgovinu („e-commerce“). Povećani obim posla doveo je do toga da […]

 • Pod uticajem COVID-19 krize i u Srbiji je došlo do porasta korišćenja platformi za elektronsku trgovinu („e-commerce“). Povećani obim posla  doveo je do toga da vlasnici novih platformi žele što pre da krenu sa radom i zbog toga preuzimaju Uslove korišćenja („Terms of use“/„Privacy policy“) sa drugih, obično stranih, platformi za elektronsku trgovinu. Posledica toga […]

 • Naš tim je fokusiran da klijentima pruža najefikasnija pravna rešenja. U velikom broju slučajevamedijacija može učesnicima uštedeti vreme i novac, istovremeno im dozvoljvajući da svojenesuglasice razreše mirnim putem. Naši advokati su obučeni da pronađu rešenja i pomognuklijentima da kroz pregovore postignu sporazum. Mi savetujemo klijente da budu svesni svojihprava i dužnosti u vezi sa sporom koji je predmet rešavanja.

 • Naše odeljenje za rešavanje sporova ima veliko iskustvo u privrednim sporovima pred sudovimau Srbiji i Crnoj Gori. S obzirom da naša kancelarija pruža usluge širokom spektru industrija, mizastupamo klijente u praktično svakoj vrsti sudskih postupaka (privredne i građanske parnice,ugovorni i obligacioni odnosi, bankarstvo i finansije, obezbeđenja i naknada štete, zaštitaintelektualne svojine, žigova i patenata, zaštita potrošača, upravne i korporativne istrage,postupci privrednih prestupa itd.).

 • Radni sporovi

  25.03.2020

  Jedna od glavnih oblasti u kojima je naš tim specijalizovan jeste zastupanje u sporovima kojiproizilaze iz radnih odnosa i zakona o radu, koji uključuju nezakonite otkazi, diskriminaciju, kršenjeklauzule o konkurencije, isplatu otpremnina i sva ostala radnopravna pitanja.

 • Naš tim pomaže klijentima u predmetima naplate potraživanja bez obzira da li se radi o platnimnalozima, menicama, izvršnim postupcima, zalogama ili nepokretnostima. Nakon analize pružamobrzo, efikasno, jednostavno i ekonomično rešenje kako bi naši klijenti efikasno naplatili svojapotraživanja.