Vesti

Webinar „Rizici i obaveze prilikom pokretanja platforme za on-line trgovinu“.

20.10.2020

Naša advokatska kancelarija Atanasković – Božović u saradnji sa Francuskom-srpskom privrednom komorom, 24. septembra 2020. godine održala je webinar na temu „Rizici i obaveze prilikom pokretanja platforme za on-line trgovinu“.

Pod uticajem COVID-19 krize i u Srbiji je došlo do porasta korišćenja platformi za elektronsku trgovinu („e-commerce“). Povećani obim posla doveo je do toga da vlasnici novih platformi žele što pre da krenu sa radom i zbog toga preuzimaju Uslove korišćenja („Terms of use“/„Privacy policy“) sa drugih, obično stranih, platformi za elektronsku trgovinu koji često nisu u skladu sa domaćim zakonodavstvom. Kolege naše advokatske kancelarija Atanasković – Božović,  Vuk Božović, Miloš Atanasković,  Jelena Simić i Marko Mrvić, eksperti iz ove oblasti, između ostalog, govorili su o: (1) Zakonima koji se primenjuju na elektronsku trgovinu u Srbiji; (2) Osnovnim greškama prilikom pripreme pravne dokumentacije i definisanja uslova funkcionisanja; (3) Obaveznim pravnim aktima za zakonito funkcionisanje platforme – prodaja i platforme – zaštita podataka o ličnosti i dr.

Pod uticajem COVID-19 krize, i u Srbiji je došlo do porasta korišćenja platformi za elektronsku trgovinu („e-commerce“). Povećani obim posla doveo je do toga da vlasnici novih platformi žele što pre da krenu sa radom, i zbog toga preuzimaju Uslove korišćenja („Terms of use“/„Privacy policy“) sa drugih, obično stranih, platformi za elektronsku trgovinu koji često nisu u skladu sa domaćim zakonodavstvom. Naše kolege, eksperti iz ove oblasti, Vuk Božović, Miloš Atanasković,  Jelena Simić i Marko Mrvić, između ostalog, govorili su o: (1) Zakonima koji se primenjuju na elektronsku trgovinu u Srbiji; (2) Osnovnim greškama prilikom pripreme pravne dokumentacije i definisanja uslova funkcionisanja; (3) Obaveznim pravnim aktima za zakonito funkcionisanje platforme – prodaja i platforme – zaštita podataka o ličnosti i dr.

Oblasti usluga

Industrijske oblasti