Vesti

Rizici i obaveze prilikom pokretanja platforme za on-line trgovinu

18.09.2020

Pod uticajem COVID-19 krize i u Srbiji je došlo do porasta korišćenja platformi za elektronsku trgovinu („e-commerce“). Povećani obim posla  doveo je do toga da vlasnici novih platformi žele što pre da krenu sa radom i zbog toga preuzimaju Uslove korišćenja („Terms of use“/„Privacy policy“) sa drugih, obično stranih, platformi za elektronsku trgovinu. Posledica toga je da Uslovi korišćenja platformi za elektronsku trgovinu često nisu u skladu sa domaćim zakonodavstvom.

U slučaju obavljanja trgovine elektronskim putem, moraju se poštovati propisi Republike Srbije, a naročito Zakon o elektronskoj trgovini, Zakon o trgovini, Zakona o zaštiti potrošača, itd. Ovi propisi predviđaju neka posebna pravila i uslove za obavljanje elektronske trgovine (obaveza prodavca da unapred obavesti potrošače o uslovima prodaje, uključivanje mogućnosti za kupca da odustanu od kupovine u roku od 14 dana, itd). Pored toga, jako je bitno uskladiti svoje poslovanje sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, jer po pravilu dolazi i do prikupljanja i obrade određenih ličnih podataka učesnika u transakciji.

Naša advokatska kancelarija u saradnji sa Francuskom-srpskom privrednom komorom, 24. septembra u 15 časova organizuje webinar na temu „Rizici i obaveze prilikom pokretanja platforme za on-line trgovinu„. Naše kolege, eksperti iz ove oblasti, između ostalog, govoriće o: (1) Zakonima koji se primenjuju na elektronsku trgovinu u Srbiji; (2) Osnovnim greškama prilikom pripreme pravne dokumentacije i definisanja uslova funkcionisanja; (3) Obaveznim pravnim aktima za zakonito funkcionisanje platforme – prodaja i platforme – zaštita podataka o ličnosti i dr.

Oblasti usluga

Industrijske oblasti