Vesti

ISKORAK U OBLASTI REGULISANJA KRIPTOVALUTA U SRBIJI

22.01.2021

ISKORAK U OBLASTI REGULISANJA KRIPTOVALUTA U SRBIJI

Usvajanjem Zakona o digitalnoj imovini (,,Zakon”), čija primena počinje 29.06.2021. godine, Republika Srbija je odlučila da zakonski uredi tržište kriptovaluta.

Zakon primarno uređuje dva oblika digitalne imovine – virtuelnu valutu i digitalni token, a takođe obavezuje i sva lica koja su se bavila uslugama povezanim sa digitalnom imovinom da usklade svoje poslovanje sa odredbama Zakona i podnesu zahteve za dozvolu za pružanje ovih usluga. Ovo se odnosi na: (i) usluge kupovine i prodaje digitalne imovine; (ii) usluge zamene digitalne imovine; (iii) čuvanje i administriranje digitalne imovine za račun korisnika; (iv) vođenje registra založnog prava na digitalnoj imovini; (v) organizovanje platforme za trgovanje digitalnom imovinom, itd.

Same virtuelne valute (bitcoin / ethereum) neće imati pravni status novca i njima se ne može vršiti direktno plaćanje.

Oblasti usluga

Industrijske oblasti