Atanasković-Božović sa ponosom objavljuje da smo od strane The Legal 500 prepoznati kao jedna od najboljih advokatskih kancelarija u Srbiji.

Naša kompanija je rangirana u kategorijama zapošljavanja, komercijalnih, korporativnih i M&A i rešavanja sporova.

Već 30 godina, Legal 500 analizira mogućnosti advokatskih firmi širom sveta, sa sveobuhvatnim istraživačkim programom koji se revidira i ažurira svake godine kako bi doneo najsavremeniju viziju globalnog pravnog tržišta. Njihovo rangiranje je zasnovano na povratnim informacijama od 300.000 internih kolega i pristupu poslovima advokatskih firmi i poverljivim stvarima, nezavisno su procenili njihovi istraživači.

ISKORAK U OBLASTI REGULISANJA KRIPTOVALUTA U SRBIJI

Usvajanjem Zakona o digitalnoj imovini (,,Zakon”), čija primena počinje 29.06.2021. godine, Republika Srbija je odlučila da zakonski uredi tržište kriptovaluta.

Zakon primarno uređuje dva oblika digitalne imovine – virtuelnu valutu i digitalni token, a takođe obavezuje i sva lica koja su se bavila uslugama povezanim sa digitalnom imovinom da usklade svoje poslovanje sa odredbama Zakona i podnesu zahteve za dozvolu za pružanje ovih usluga. Ovo se odnosi na: (i) usluge kupovine i prodaje digitalne imovine; (ii) usluge zamene digitalne imovine; (iii) čuvanje i administriranje digitalne imovine za račun korisnika; (iv) vođenje registra založnog prava na digitalnoj imovini; (v) organizovanje platforme za trgovanje digitalnom imovinom, itd.

Same virtuelne valute (bitcoin / ethereum) neće imati pravni status novca i njima se ne može vršiti direktno plaćanje.

Naše kolege, Vuk Božović i Marko Mrvić govorili su prošle nedelje na predavanju „Mogućnosti i pravni izazovi rastućeg E-Commerce-a u Srbiji“ koje je organizovano u saradnji sa Rotary Club Belgrade International.

Naša advokatska kancelarija Atanasković -Božović u saradnji sa Swiss-Serbian Chamber of Commerce 19. oktobra 2020. godine održala je webinar „Opportunities and Legal Challenges for Growing E-Commerce in Serbia“. Predavači na ovom webinaru su advokati naše advokatske kancelarije Atanasković -Božović,  Vuk Bozović, Miloš Atansković, Jelena Simić i Marko Mrvić, eksperti iz ove oblasti.

Naša advokatska kancelarija Atanasković – Božović u saradnji sa Francuskom-srpskom privrednom komorom, 24. septembra 2020. godine održala je webinar na temu „Rizici i obaveze prilikom pokretanja platforme za on-line trgovinu“.

Pod uticajem COVID-19 krize i u Srbiji je došlo do porasta korišćenja platformi za elektronsku trgovinu („e-commerce“). Povećani obim posla doveo je do toga da vlasnici novih platformi žele što pre da krenu sa radom i zbog toga preuzimaju Uslove korišćenja („Terms of use“/„Privacy policy“) sa drugih, obično stranih, platformi za elektronsku trgovinu koji često nisu u skladu sa domaćim zakonodavstvom. Kolege naše advokatske kancelarija Atanasković – Božović,  Vuk Božović, Miloš Atanasković,  Jelena Simić i Marko Mrvić, eksperti iz ove oblasti, između ostalog, govorili su o: (1) Zakonima koji se primenjuju na elektronsku trgovinu u Srbiji; (2) Osnovnim greškama prilikom pripreme pravne dokumentacije i definisanja uslova funkcionisanja; (3) Obaveznim pravnim aktima za zakonito funkcionisanje platforme – prodaja i platforme – zaštita podataka o ličnosti i dr.

Pod uticajem COVID-19 krize i u Srbiji je došlo do porasta korišćenja platformi za elektronsku trgovinu („e-commerce“). Povećani obim posla  doveo je do toga da vlasnici novih platformi žele što pre da krenu sa radom i zbog toga preuzimaju Uslove korišćenja („Terms of use“/„Privacy policy“) sa drugih, obično stranih, platformi za elektronsku trgovinu. Posledica toga je da Uslovi korišćenja platformi za elektronsku trgovinu često nisu u skladu sa domaćim zakonodavstvom.

U slučaju obavljanja trgovine elektronskim putem, moraju se poštovati propisi Republike Srbije, a naročito Zakon o elektronskoj trgovini, Zakon o trgovini, Zakona o zaštiti potrošača, itd. Ovi propisi predviđaju neka posebna pravila i uslove za obavljanje elektronske trgovine (obaveza prodavca da unapred obavesti potrošače o uslovima prodaje, uključivanje mogućnosti za kupca da odustanu od kupovine u roku od 14 dana, itd). Pored toga, jako je bitno uskladiti svoje poslovanje sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, jer po pravilu dolazi i do prikupljanja i obrade određenih ličnih podataka učesnika u transakciji.

Naša advokatska kancelarija u saradnji sa Francuskom-srpskom privrednom komorom, 24. septembra u 15 časova organizuje webinar na temu „Rizici i obaveze prilikom pokretanja platforme za on-line trgovinu„. Naše kolege, eksperti iz ove oblasti, između ostalog, govoriće o: (1) Zakonima koji se primenjuju na elektronsku trgovinu u Srbiji; (2) Osnovnim greškama prilikom pripreme pravne dokumentacije i definisanja uslova funkcionisanja; (3) Obaveznim pravnim aktima za zakonito funkcionisanje platforme – prodaja i platforme – zaštita podataka o ličnosti i dr.

Dana 11.07.2020. stupa na snagu Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti (,,Pravilnik“, u prilogu).

Pravilnik između ostalog, propisuje obavezu poslodavaca da pripreme i usvoje Plan primene mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti (,,Plan”), koji je sastavni deo Akta o proceni rizika, kao i dužnosti poslodavca i zaposlenog.

Konkretno, Pravilnik predviđa da je Poslodavac u obavezi da najkasnije do 10. avgusta usvoji Plan, i to za sva radna mesta u radnoj okolini. Dodatno, Pravilnik poslodavcu utvrđuje dužnost primene preventivnih mera, kao i posebnih preventivnih mera u slučaju pojave zarazne bolesti.

Sa druge strane, Pravilnik utvrđuje niz obaveza zaposlenog u pogledu poštovanja i sprovođenja odgovarajućih mera usled čega je značajno da se zaposleni blagovremeno upoznaju sa konkretnim obavezama.

Naš pravni tim vam stoji na raspolaganju za sve dodatne informacije i pomoć u vezi sa pomenutom temom.

 

Pravilnik

 

Naš tim je fokusiran da klijentima pruža najefikasnija pravna rešenja.

U velikom broju slučajeva medijacija može učesnicima uštedeti vreme i novac, istovremeno im dozvoljvajući da svoje nesuglasice razreše mirnim putem. Naši advokati su obučeni da pronađu rešenja i pomognu klijentima da kroz pregovore postignu sporazum. Mi savetujemo klijente da budu svesni svojih prava i dužnosti u vezi sa sporom koji je predmet rešavanja.

Naše odeljenje za rešavanje sporova ima veliko iskustvo u privrednim sporovima pred sudovima u Srbiji i Crnoj Gori.

S obzirom da naša kancelarija pruža usluge širokom spektru industrija, mi zastupamo klijente u praktično svakoj vrsti sudskih postupaka (privredne i građanske parnice,ugovorni i obligacioni odnosi, bankarstvo i finansije, obezbeđenja i naknada štete, zaštita intelektualne svojine, žigova i patenata, zaštita potrošača, upravne i korporativne istrage, postupci privrednih prestupa itd.).

Jedna od glavnih oblasti u kojima je naš tim specijalizovan jeste zastupanje u sporovima koji proizilaze iz radnih odnosa i zakona o radu, koji uključuju nezakonite otkaze, diskriminaciju, kršenje klauzule o konkurencije, isplatu otpremnina i sva ostala radnopravna pitanja.