Vuk Božović

Partner

Vuk je jedan od osnivača advokatske kancelarije „Atanasković-Božović“, sa decenijom iskustva u savetovanju stranih i domaćih klijenata u vezi sa njihovim poslovnim aktivnostima u zemlji i regionu.

Vuk se školovao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (diplomirao 2004. godine), i na Univerzitetu „Robert Schuman” u Strazburu, Francuska (završio 2008. godine).

Proveo je dve godine radeći u Evropskom Sudu za Ljudska Prava u Strazburu, Francuska, nakon čega se preselio u Beograd gde je radio za renomirane internacionalne advokatske kancelarije.

Inicijalno se usavršio u oblastima privatizacije, M&A i korporativnog (kompanijskog) prava, ali je takođe bio i primarni kontakt za projekte koji su obuhvatali javno-privatna partnerstva, javne nabavke i projektno finansiranje, a naročito u oblasti energetike.
Vuk je član Advokatske komore Beograda i posluje na srpskom, engleskom i francuskom jeziku.