Miloš Atanasković

Partner

Miloš je advokat koji se prvenstveno bavi savetovanjem internacionalnih korporativnih klijenata.

Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu, a ima i Master diplomu iz oblasti poslovnog prava.

Miloš je pre svega specijalizovan za oblasti korporativnog (kompanijskog) prava i radnog prava, ali takođe i za neke od najkompleksnijih regulatornih oblasti poslovanja, kao što su farmacija, javne nabavke, zaštita podataka o ličnosti, i slično.

Miloš je član Advokatske komore Beograda od 2005. godine, i tečno govori engleski i srpski jezik.