Milisav Anđelić

Advokatski pripravnik

Član Advokatske komore Beograda od 2019. godine