Anđela Šever

Advokatski pripravnik

Član Advokatske komore Beograda od 2023. godine.