Aleksa Cvijetić

Advokatski pripravnik

Član Advokatske komore Beograda od 2022. godine.