Uroš je jedan od osnivača advokatske kancelarije „Atanasković – Božović“ iz Beograda, u kojoj radi tim iskusnih advokata koji su godinama radili u međunarodnim advokatskim kancelarijama.

Diplomirao je na Pravnom Fakultetu Univerziteta u Beogradu 2003. godine, a zatim je pohađao i Master iz prava EU na Univerzitetu u Loreni – Evropski Univerzitetski Centar (Centre Europeen Universitaire) koji je završio 2006. godine.

Uroš je specijalizovan prvenstveno za oblasti akvizicija (M&A), kompanijskog prava (corporate) i ugovornog prava (commercial) i rangiran je kao jedan od vodećih advokata na srpskom tržištu u više izdanja “Chambers and Partners” i “Legal 500”.

Uroš je član Advokatske komore Beograda i radi na srpskom, engleskom i francuskom jeziku.

Vuk je jedan od osnivača advokatske kancelarije „Atanasković-Božović“, sa decenijom iskustva u savetovanju stranih i domaćih klijenata u vezi sa njihovim poslovnim aktivnostima u zemlji i regionu.

Vuk se školovao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (diplomirao 2004. godine), i na Univerzitetu „Robert Schuman” u Strazburu, Francuska (završio 2008. godine).

Proveo je dve godine radeći u Evropskom Sudu za Ljudska Prava u Strazburu, Francuska, nakon čega se preselio u Beograd gde je radio za renomirane internacionalne advokatske kancelarije.

Inicijalno se usavršio u oblastima privatizacije, M&A i korporativnog (kompanijskog) prava, ali je takođe bio i primarni kontakt za projekte koji su obuhvatali javno-privatna partnerstva, javne nabavke i projektno finansiranje, a naročito u oblasti energetike.
Vuk je član Advokatske komore Beograda i posluje na srpskom, engleskom i francuskom jeziku.

Miloš je advokat koji se prvenstveno bavi savetovanjem internacionalnih korporativnih klijenata.

Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu, a ima i Master diplomu iz oblasti poslovnog prava.

Miloš je pre svega specijalizovan za oblasti korporativnog (kompanijskog) prava i radnog prava, ali takođe i za neke od najkompleksnijih regulatornih oblasti poslovanja, kao što su farmacija, javne nabavke, zaštita podataka o ličnosti, i slično.

Miloš je član Advokatske komore Beograda od 2005. godine, i tečno govori engleski i srpski jezik.

Ognjen je partner sa 15 godina iskustva u savetovanju klijenata u oblasti rešavanja sporova i privrednog prava u Srbiji i regionu.

 

Ognjen prvenstveno zastupa klijente u privrednim i građanskim sporovima, kao i u stečajnim i izvršnim postupcima. Legal 500, prestižna međunarodna organizacija za ocenjivanje advokata, je ocenila Ognjena kao jednog od najboljih izbora za oblast rešavanja sporova u Srbiji za 2017. i 2019. godinu.

 

Ognjen je član Advokatske komore Srbije i savetuje klijente na srpskom i engleskom jeziku.

 

Glavne oblasti rada:

• Parnični i arbitražni postupci
• Stečajni i izvršni postupci
• Upravni postupci i postupci javnih nabavki

Član Advokatske komore Beograda od 2010. godine

Član Advokatske komore Beograda od 2008. godine

Član Advokatske komore Beograda od 2015. godine

Član Advokatske komore Beograda od 2016. godine

Član Advokatske komore Beograda od 2018. godine