Poresko pravo

Naša kancelarija ima značajna iskustva u čitavom nizu poreskih pitanja i nudi kompletnu uslugu savetovanja u poreskim pitanjima iz oblasti poreza na dobit, poreza na prihod fizičkih lica, poreza iz oblasti radnog prava, poreza na dodatu vrednost (PDV), poreza na imovinu, indirektnih poreza i carina.

 

Neprestano smo u toku sa izmenama domaćih i međunarodnih poreskih propisa i imamo zavidno iskustvo u oblasti poreske optimizacije M&A transakcija na lokalnom i međunarodnom nivou, koje omogućavaju konvencije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i drugi mehanizmi, pomažući tako klijentima da umanje svoje poreske obaveze i postignu poreske uštede.

 

Konačno, naš poreski tim usko sarađuje sa našim parničnim timom u svim poreskim postupcima i poreskim (upravnim) sporovima, uvek sa ciljem da slučajeve reše u interesu klijenta, u početnoj fazi.