Nekretnine

Naš iskusan tim pruža kompletnu uslugu povodom prava na nepokretnostima, sa različitim modelima finansiranja.

 

Redovno savetujemo kompanije na teme kupovine zemljišta, zoniranja, građevinskih dozvola, parcelacije zemljišta, građevinskim procedurama i pružamo pravnu podršku tokom transakcija i finansiranja, sve do njihove finalizacije.

 

U tom smislu, vršimo provere pravnog statusa nepokretnosti i poresko savetovanje, pružamo savetovanje u pogledu kupoprodaje ili zakupa, kao i usluge u pogledu zasnivanja i brisanja službenosti i hipoteka, i drugih prava na nepokretnostima.

Naša kancelarija takođe zastupa klijente u izvršnim, stečajnim i parničnim postupcima koji za predmet imaju nepokretnosti.