Javno-privatna partnerstva, koncesije i javne nabavke

Naš JPP tim pruža kompletnu uslugu u oblasti JPP projekata, koncesija i javnih nabavki, kako u inicijalnim fazama pripremanja projekta, tumačenja zakona i davanja pravnih mišljenja, tako i u fazi pripreme tenderske dokumentacije i ponuda, u postupku izbora privatnog partnera, zastupanja klijenta u pregovorima sa drugom stranom i konačno sastavljanju i zaključenju odgovarajućih ugovora.

 

Učestvovali smo u mnogim JPP projektima, koncesijama i postupcima javnih nabavki, kao savetnici kako javnog tako i privatnog partnera, uključujući pritom i domaća i strana privredna društva koja su uzimala učešće u ovim postupcima ne samo kao direktni učesnici već i kao izvođači, podizvođači, konsultanti ili finansijeri u projektu.

 

Kako raspolažemo ogromnim iskustvom u ovoj oblasti, naši stučnjaci imaju kapacitet da sagledaju, strukturiraju i sagledaju i najkompleksnije od ovih projekata iz svih uglova, te konačno pruže klijentu izvanrednu uslugu.