M & A

Naš tim poseduje značajno iskustvo u oblasti M&A i privatizacije i to kako na strani koja prodaje tako i na strani koja kupuje u konkretnoj transakciji.

 

Tokom godina, naš tim je akumulirao iskustvo: (i) kroz pružanje podrške klijentima u okviru priprema kompanija za prodaju – realizacijom sveobuhvatne pravne analize (due diligence), pripremom elektronske baze podataka i dokumentacije (data room), izmenama neusklađenih akata i dokumenata, izradom neophodne dokumentacije za transakciju, i slično; i (ii) kroz pružanje podrške klijentima prilikom kupovine ciljanih kompanija – realizacijom sveobuhvatne pravne analize (due diligence), analizom ciljane kompanije, aktivnog učešća u pregovorima i strukturiranju transakcije, izradi neophodne dokumentacije za transakciju, učestvovanja u zatvaranju (closing-u) i realizaciji transakcije i slično.

 

U pojedinim situacijama naš zadatak je podrazumevao jednostavne M&A transakcije, prilikom kojih kupac namerava da kupi ciljanu kompaniju bez prethodne rekonstrukcije poslovnih aktivnosti kompanije, dok je u određenim situacijama naš zadatak podrazumevao restrukturiranje trenutnog oblika obavljanja poslovnih aktivnosti, pronalaženje alternativnih pristupa i rešenja, prenosa poslovnih aktivnosti na novu kompaniju (SPV), premeštanje zaposlenih i imovine, pribavljanje neophodnih licenci i odobrenja i slično.