Imigracija

Naši advokati poseduju zavidno iskustvo i pružaju sveobuhvatne pravne usluge u oblasti prava stranaca, u cilju iznalaženja najboljeg pravnog okvira za uređivanje statusnih pitanja stranaca.

 

U tom smislu, pronalazimo najbolja pravna rešenja i pružamo kompletnu pravnu podršku kompanijama, pojedincima i porodicama u postupku dobijanja privremenog boravka, vize, stalnog nastanjenja, državljanstva i radne dozvole u Republici Srbiji.

 

Naš tim savetuje, priprema dokumentaciju i vodi domaće i internacionalne kompanije kroz ceo proces upućivanja i zapošljavanja stranaca u Republici Srbiji, kao i upućivanja srpskih državljana na privremeni rad u inostranstvo, uzimajući pritom u obzir kratkoročne i dugoročne potrebe klijenta.

 

Konačno, pružamo usluge i u kontekstu spajanja porodica i studiranja u Republici Srbiji.