Rešavanje sporova

Kancelarija Atanasković I Božović je posebno ponosna na odeljenje za rešavanje sporova. Od svog osnivanja ovaj tim je prepoznat kako na domaćem, tako i na međunarodnom planu, kao vrhunski skup stručnjaka koji svakom klijentu i predmetu pristupa na posvećen i temeljan način.

 

Svaki predmet se detaljno analizira od strane partnera i posebno izabranih advokata specijalizovanih za određenu materiju i granu prava. Nakon pravne i činjenične analize, naši saveti su usmereni pre svega na izbegavanje sporova, odnosno mirno i sporazumno rešenje, imajući u vidu specifičnosti domaćeg pravosudnog sistema. Međutim, ukoliko mirno rešenje nije moguće, naš tim je izuzetno kvalifikovan za zastupanje pred sudom, te uz veliko iskustvo i potpuno razumevanje lokalnih prilika, pripremamo i promišljeno preduzimamo radnje sa ciljem da se postignu efikasni i brzi rezultati.

Naše reference su dostupne na zahtev, a dole je pregled glavnih oblasti u kojima pružamo usluge.


Prizananje stranih sudskih i arbitražnih odluka

 

Naša kancelarija pomaže klijentima u postupku priznanja stranih sudskih i arbitražnih
odluka, kao i u postupcima izvršenja stranih zahteva pred domaćim sudovima.


Naplata potraživanja

 

Naš tim pomaže klijentima u predmetima naplate potraživanja bez obzira da li se radi o platnim nalozima, menicama, izvršnim postupcima, zalogama ili nepokretnostima. Nakon analize pružamo brzo, efikasno, jednostavno i ekonomično rešenje kako bi naši klijenti efikasno naplatili svoja potraživanja.


Sporovi u radnim odnosima

 

Jedna od glavnih oblasti u kojima je naš tim specijalizovan jeste zastupanje u sporovima koji proizilaze iz radnih odnosa i zakona o radu, koji uključuju nezakonite otkaze, diskriminaciju, kršenje klauzule o konkurenciji, isplatu otpremnina i sva ostala radnopravna pitanja.


Međunarodni i domaći privredni sporovi

 

Naše odeljenje za rešavanje sporova ima veliko iskustvo u privrednim sporovima pred sudovima u Srbiji i Crnoj Gori. S obzirom da naša kancelarija pruža usluge širokom spektru industrija, mi zastupamo klijente u praktično svakoj vrsti sudskih postupaka (privredne i građanske parnice, ugovorni i obligacioni odnosi, bankarstvo i finansije, obezbeđenja i naknada štete, zaštita intelektualne svojine, žigova i patenata, zaštita potrošača, upravne i korporativne istrage, postupci privrednih prestupa itd.).


Medijacija i drugi oblici alternativnih rešavanja sporova

 

Naš tim je fokusiran da klijentima pruža najefikasnija pravna rešenja. U velikom broju slučajeva medijacija može učesnicima uštedeti vreme i novac, istovremeno im dozvoljavajući da svoje nesuglasice razreše mirnim putem. Naši advokati su obučeni da pronađu rešenja i pomognu klijentima da kroz pregovore postignu sporazum. Mi savetujemo klijente da budu svesni svojih prava i dužnosti u vezi sa sporom koji je predmet rešavanja.

Ognjen Božovic

Partner