News

International and domestic commercial litigation

25.03.2020

Naše odeljenje za rešavanje sporova ima veliko iskustvo u privrednim sporovima pred sudovimau Srbiji i Crnoj Gori.

S obzirom da naša kancelarija pruža usluge širokom spektru industrija, mizastupamo klijente u praktično svakoj vrsti sudskih postupaka (privredne i građanske parnice,ugovorni i obligacioni odnosi, bankarstvo i finansije, obezbeđenja i naknada štete, zaštitaintelektualne svojine, žigova i patenata, zaštita potrošača, upravne i korporativne istrage,postupci privrednih prestupa itd.).

Practice groups

Industry groups