News

Radni sporovi

25.03.2020

Jedna od glavnih oblasti u kojima je naš tim specijalizovan jeste zastupanje u sporovima koji proizilaze iz radnih odnosa i zakona o radu, koji uključuju nezakonite otkaze, diskriminaciju, kršenje klauzule o konkurencije, isplatu otpremnina i sva ostala radnopravna pitanja.

Practice groups

Industry groups