News

Employment disputes

25.03.2020

Jedna od glavnih oblasti u kojima je naš tim specijalizovan jeste zastupanje u sporovima kojiproizilaze iz radnih odnosa i zakona o radu, koji uključuju nezakonite otkazi, diskriminaciju, kršenjeklauzule o konkurencije, isplatu otpremnina i sva ostala radnopravna pitanja.

Practice groups

Industry groups