Atanaskovic-Bozovic is proud to announce that we have been recognized by The Legal 500 as one of the best law offices in Serbia.

Our company is ranked in Employment, Commercial, Corporate & M&A and Dispute resolution categories.

For 30 years, the Legal 500 has been analysing the capabilities of law firms across the world, with a comprehensive research programme revised and updated every year to bring the most up-to-date vision of the global legal market. Their rankings are based on feedback from 300,000 in-house peers and access to law firms’ deals and confidential matters, independently assessed their researchers.

ISKORAK U OBLASTI REGULISANJA KRIPTOVALUTA U SRBIJI

Usvajanjem Zakona o digitalnoj imovini (,,Zakon”), čija primena počinje 29.06.2021. godine, Republika Srbija je odlučila da zakonski uredi tržište kriptovaluta.

Zakon primarno uređuje dva oblika digitalne imovine – virtuelnu valutu i digitalni token, a takođe obavezuje i sva lica koja su se bavila uslugama povezanim sa digitalnom imovinom da usklade svoje poslovanje sa odredbama Zakona i podnesu zahteve za dozvolu za pružanje ovih usluga. Ovo se odnosi na: (i) usluge kupovine i prodaje digitalne imovine; (ii) usluge zamene digitalne imovine; (iii) čuvanje i administriranje digitalne imovine za račun korisnika; (iv) vođenje registra založnog prava na digitalnoj imovini; (v) organizovanje platforme za trgovanje digitalnom imovinom, itd.

Same virtuelne valute (bitcoin / ethereum) neće imati pravni status novca i njima se ne može vršiti direktno plaćanje.

Naše kolege, Vuk Božović i Marko Mrvić govorili su prošle nedelje na predavanju „Mogućnosti i pravni izazovi rastućeg E-Commerce-a u Srbiji“ koje je organizovano u saradnji sa Rotary Club Belgrade International.

Naša advokatska kancelarija Atanasković -Božović u saradnji sa Swiss-Serbian Chamber of Commerce 19. oktobra 2020. godine održala je webinar „Opportunities and Legal Challenges for Growing E-Commerce in Serbia“. Predavači na ovom webinaru su advokati naše advokatske kancelarije Atanasković -Božović,  Vuk Bozović, Miloš Atansković, Jelena Simić i Marko Mrvić, eksperti iz ove oblasti.

Naša advokatska kancelarija Atanasković – Božović u saradnji sa Francuskom-srpskom privrednom komorom, 24. septembra 2020. godine održala je webinar na temu „Rizici i obaveze prilikom pokretanja platforme za on-line trgovinu“.

Pod uticajem COVID-19 krize i u Srbiji je došlo do porasta korišćenja platformi za elektronsku trgovinu („e-commerce“). Povećani obim posla doveo je do toga da vlasnici novih platformi žele što pre da krenu sa radom i zbog toga preuzimaju Uslove korišćenja („Terms of use“/„Privacy policy“) sa drugih, obično stranih, platformi za elektronsku trgovinu koji često nisu u skladu sa domaćim zakonodavstvom. Kolege naše advokatske kancelarija Atanasković – Božović,  Vuk Božović, Miloš Atanasković,  Jelena Simić i Marko Mrvić, eksperti iz ove oblasti, između ostalog, govorili su o: (1) Zakonima koji se primenjuju na elektronsku trgovinu u Srbiji; (2) Osnovnim greškama prilikom pripreme pravne dokumentacije i definisanja uslova funkcionisanja; (3) Obaveznim pravnim aktima za zakonito funkcionisanje platforme – prodaja i platforme – zaštita podataka o ličnosti i dr.

Pod uticajem COVID-19 krize i u Srbiji je došlo do porasta korišćenja platformi za elektronsku trgovinu („e-commerce“). Povećani obim posla  doveo je do toga da vlasnici novih platformi žele što pre da krenu sa radom i zbog toga preuzimaju Uslove korišćenja („Terms of use“/„Privacy policy“) sa drugih, obično stranih, platformi za elektronsku trgovinu. Posledica toga je da Uslovi korišćenja platformi za elektronsku trgovinu često nisu u skladu sa domaćim zakonodavstvom.

U slučaju obavljanja trgovine elektronskim putem, moraju se poštovati propisi Republike Srbije, a naročito Zakon o elektronskoj trgovini, Zakon o trgovini, Zakona o zaštiti potrošača, itd. Ovi propisi predviđaju neka posebna pravila i uslove za obavljanje elektronske trgovine (obaveza prodavca da unapred obavesti potrošače o uslovima prodaje, uključivanje mogućnosti za kupca da odustanu od kupovine u roku od 14 dana, itd). Pored toga, jako je bitno uskladiti svoje poslovanje sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, jer po pravilu dolazi i do prikupljanja i obrade određenih ličnih podataka učesnika u transakciji.

Naša advokatska kancelarija u saradnji sa Francuskom-srpskom privrednom komorom, 24. septembra u 15 časova organizuje webinar na temu „Rizici i obaveze prilikom pokretanja platforme za on-line trgovinu„. Naše kolege, eksperti iz ove oblasti, između ostalog, govoriće o: (1) Zakonima koji se primenjuju na elektronsku trgovinu u Srbiji; (2) Osnovnim greškama prilikom pripreme pravne dokumentacije i definisanja uslova funkcionisanja; (3) Obaveznim pravnim aktima za zakonito funkcionisanje platforme – prodaja i platforme – zaštita podataka o ličnosti i dr.

Dana 11.07.2020. stupa na snagu Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti (,,Pravilnik“, u prilogu).

Pravilnik između ostalog, propisuje obavezu poslodavaca da pripreme i usvoje Plan primene mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti (,,Plan”), koji je sastavni deo Akta o proceni rizika, kao i dužnosti poslodavca i zaposlenog.

Konkretno, Pravilnik predviđa da je Poslodavac u obavezi da najkasnije do 10. avgusta usvoji Plan, i to za sva radna mesta u radnoj okolini. Dodatno, Pravilnik poslodavcu utvrđuje dužnost primene preventivnih mera, kao i posebnih preventivnih mera u slučaju pojave zarazne bolesti.

Sa druge strane, Pravilnik utvrđuje niz obaveza zaposlenog u pogledu poštovanja i sprovođenja odgovarajućih mera usled čega je značajno da se zaposleni blagovremeno upoznaju sa konkretnim obavezama.

Naš pravni tim vam stoji na raspolaganju za sve dodatne informacije i pomoć u vezi sa pomenutom temom.

 

Pravilnik

 

Naš tim je fokusiran da klijentima pruža najefikasnija pravna rešenja.

U velikom broju slučajeva medijacija može učesnicima uštedeti vreme i novac, istovremeno im dozvoljvajući da svoje nesuglasice razreše mirnim putem. Naši advokati su obučeni da pronađu rešenja i pomognu klijentima da kroz pregovore postignu sporazum. Mi savetujemo klijente da budu svesni svojih prava i dužnosti u vezi sa sporom koji je predmet rešavanja.

Naše odeljenje za rešavanje sporova ima veliko iskustvo u privrednim sporovima pred sudovima u Srbiji i Crnoj Gori.

S obzirom da naša kancelarija pruža usluge širokom spektru industrija, mi zastupamo klijente u praktično svakoj vrsti sudskih postupaka (privredne i građanske parnice,ugovorni i obligacioni odnosi, bankarstvo i finansije, obezbeđenja i naknada štete, zaštita intelektualne svojine, žigova i patenata, zaštita potrošača, upravne i korporativne istrage, postupci privrednih prestupa itd.).

Jedna od glavnih oblasti u kojima je naš tim specijalizovan jeste zastupanje u sporovima koji proizilaze iz radnih odnosa i zakona o radu, koji uključuju nezakonite otkaze, diskriminaciju, kršenje klauzule o konkurencije, isplatu otpremnina i sva ostala radnopravna pitanja.