Sonja Risteski

Specijalizovani saradnik u oblasti zaštite podataka o ličnosti