Jovana Pantelić

Advokatski pripravnik

Član Advokatske komore Beograda od 2018. godine