Ivana Božović

Advokatski pripravnik

Član Advokatske komore Beograd od 2018. godine