Poresko pravo

Naša kancelarija ima značajna iskustva u čitavomnizu poreskih pitanja i nudi kompletnu uslugusavetovanja u poreskim pitanjima iz oblastiporeza na dobit, poreza na prihod fizičkih lica,poreza iz oblasti radnog prava, poreza na dodatuvrednost (PDV), poreza na imovinu, indirektnihporeza i carina.

 

Neprestano smo u toku sa izmenama domaćih imeđunarodnih poreskih propisa i imamo zavidnoiskustvo u oblasti poreske optimizacije M&Atransakcija na lokalnom i međunarodnom nivou,koje omogućavaju konvencije o izbegavanjudvostrukog oporezivanja i drugi mehanizmi,pomažući tako klijentima da umanje svojeporeske obaveze i postignu poreske uštede.

 

Konačno, naš poreski tim usko sarađuje sa našimparničnim timom u svim poreskim postupcima iporeskim (upravnim) sporovima, uvek sa ciljemda slučajeve reše u interesu klijenta, u početnojfazi.