Nekretnine

Naš iskusan tim pruža kompletnu uslugupovodom prava na nepokretnostima, sa različitimmodelima finansiranja.


Redovno savetujemo kompanije na temekupovine zemljišta, zoniranja, građevinskihdozvola, parcelacije zemljišta, građevinskimprocedurama, i pružamo pravnu podršku tokomtransakcija i finansiranja, sve do njihovefinalizacije.


U tom smislu, vršimo provere pravnog statusanepokretnosti i poresko savetovanje, pružamosavetovanje u pogledu kupoprodaje ili zakupa, kao i usluge u pogledu zasnivanja i brisanjaslužbenosti i hipoteka, i drugih prava nanepokretnostima.


Naša kancelarija takođe zastupa klijente uizvršnim, stečajnim, i parničnim postupcima kojiza predmet imaju nepokretnosti.