Rešavanje sporova

Kancelarija Atanasković I Božović je posebno ponosna na odeljenje za rešavanje sporova. Od svogosnivanja ovaj tim je prepoznat kako na domaćem, tako i na međunarodnom planu, kao vrhunski skupstručnjaka koji svakom klijentu i predmetu pristupa na posvećen i temeljan način.

 

Svaki predmet se detaljno analizira od strane partnera i posebno izabranih advokata specijalizovanih zaodređenu materiju i granu prava. Nakon pravne i činjenične analize, naši saveti su usmereni pre svega naizbegavanje sporova, odnosno mirno i sporazumno rešenje, imajući u vidu specifičnosti domaćegpravosudnog sistema.Međutim, ukoliko mirno rešenje nije moguće, naš tim je izuzetno kvalifikovan za zastupanje pred sudom,te uz veliko iskustvo i potpuno razumevanje lokalnih prilika, pripremamo i promišljeno preduzimamoradnje sa ciljem da se postignu efikasni i brzi rezultati.

Naše reference su dostupne na zahtev, a dole je pregled glavnih oblasti u kojima pružamo usluge.


Prizananje stranih sudskih i arbitražnih odluka

Naša kancelarija pomažemo klijentima u postupku prizananja stranih sudskih i arbitražnih
odluka, kao i u postupcima izvršenja stranih zahetva pred domaćim sudovima.


Naplata potraživanja

Naš tim pomaže klijentima u predmetima naplate potraživanja bez obzira da li se radi o platnim
nalozima, menicama, izvršnim postupcima, zalogama ili nepokretnostima. Nakon analize pružamo
brzo, efikasno, jednostavno i ekonomično rešenje kako bi naši klijenti efikasno naplatili svoja
potraživanja.


Sporovi u radnim odnosima

Jedna od glavnih oblasti u kojima je naš tim specijalizovan jeste zastupanje u sporovima koji
proizilaze iz radnih odnosa i zakona o radu, koji uključuju nezakonite otkazi, diskriminaciju, kršenje
klauzule o konkurencije, isplatu otpremnina i sva ostala radnopravna pitanja.


Međunarodni i domaći privredni sporovi

Naše odeljenje za rešavanje sporova ima veliko iskustvo u privrednim sporovima pred sudovima
u Srbiji i Crnoj Gori. S obzirom da naša kancelarija pruža usluge širokom spektru industrija, mi
zastupamo klijente u praktično svakoj vrsti sudskih postupaka (privredne i građanske parnice,
ugovorni i obligacioni odnosi, bankarstvo i finansije, obezbeđenja i naknada štete, zaštita
intelektualne svojine, žigova i patenata, zaštita potrošača, upravne i korporativne istrage,
postupci privrednih prestupa itd.).


Medijacija i drugi oblici alternativnih rešavanja sporova

Naš tim je fokusiran da klijentima pruža najefikasnija pravna rešenja. U velikom broju slučajeva
medijacija može učesnicima uštedeti vreme i novac, istovremeno im dozvoljvajući da svoje
nesuglasice razreše mirnim putem. Naši advokati su obučeni da pronađu rešenja i pomognu
klijentima da kroz pregovore postignu sporazum. Mi savetujemo klijente da budu svesni svojih
prava i dužnosti u vezi sa sporom koji je predmet rešavanja.

Ognjen Božovic

Partner