Poslovno i kompanijsko pravo

Naša kancelarija pruža sveobuhvatnu uslugu upogledu privrednih pravnih pitanja.

 

Naši advokati poseduju izuzetnu stručnost upregovorima, pripremi i razmatranju ugovora uprivredi, poput kupoprodaje, zakupa,distribucije, zajedničkih ulaganja, zajmova,kredita, ustupanja, građenja, hipoteka i drugihugovora, uključujući procenu zakonske iregulatorne usklađenosti i pružanje saveta upogledu rešenja za unapređenje ugovora ipokrivenosti u slučaju neispunjenja preuzetihobaveza, sve u cilju lakšeg razumevanjaproblema sa kojima se klijenti suočavaju usvakodnevnom poslovanju.

 

Našim savetima pomažemo klijentima udonošenju odluka u pogledu proširenjaposlovanja u inostrastvu ili lokalno, saposebnim osvrtom na poreske i carinskeimplikacije.

 

Advokatska kancelarija Atanasković I Božovićpruža širok raspon korporativnih pravnih uslugadomaćim i inostranim privrednim društvima.

 

Naš tim poseduje značajno iskustvo uosnivanju novih privrednih društava i u svimaspektima svakodnevnog poslovanja kojeobuhvata korporativno upravljanje, poputglasačkih prava i ugovora članova, povećanja ilismanjenja kapitala korišćenjem različitihmetoda (novčanih i nenovčanih uloga,pretvaranje duga u kapital i drugih),usklađenost organa upravljanja i njihovihovlašćenja i dužnosti sa propisima, upravljačkihugovora i kodeksa ponašanja, pripremu,registraciju i objavljivanje dokumentacije prednadležnim organima i procenu zakonskihuslova i mogućnosti u pogledu likvidacije istečaja privrednih društava uključujući vođenjeodgovarajućih postupaka.

 

Kontaktirajte nas, biće nam zadovoljstvo daVam pomognemo i da Vas upoznamo sa našimreferencama.

Vuk Božović

Partner